Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате сайта или да направите поръчка чрез нашия електронния магазин. Ако използвате сайта или пристъпите към изпращането на поръчка за избрана от вас стока, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Настоящият документ съдържа актуалните Общи условия към настоящия момент и всяка промяна във версията му се отбелязва в края на документа.

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат всички взаимоотношения между „АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД, наричано по-долу “ПРОДАВАЧ”, от една страна и лицето, ползващо сайта и електронния магазин с интернет адрес https://www.ayan.bg, наречено по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“ от друга страна

Когато посещавате, разглеждате, използвате или пазарувате на този сайт и електронния магазин, както и с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците с интернет адрес https://www.ayan.bg, с изключение на линка, препращащ към тези общи условия се счита, че Вие се съгласявате, изцяло приемате и се задължавате да спазвате по-долу описаните Общи условия. „АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате сайта след подобна промяна, това се счита за съгласие и приемане на променените условия. Настоящите Общи условия са изцяло съобразени със законодателството на Република България и Европейския съюз. Общите условия са публикувани на видно място и са достъпни за всеки потребител.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ПРОДАВАЧ: „АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9
 4. Данни за контакт и кореспонденция: България, град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9, еmail: info@abnercompany.com, тел. 0898525215
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG202654627 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 6. Надзорни органи:
 7. Комисия за защита на личните данни
 8. Комисия за защита на потребителите
 9. Комисия за защита на конкуренцията
 10. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG BG202654627.
 • ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

По-долу описаните понятия и дефиниции използвани в тези Общи условия имат следното значение:

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайта www.ayan.bg, който е собственост на “АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.ayan.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

“АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: BG202654627, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на сайта и на електронния магазин, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в Поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продавачът обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Продавачът има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на www.ayan.bg. За да обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:

 1. лични имена
 2. пол
 3. валиден имейл адрес
 4. телефон за връзка
 5. дата на раждане
 6. физически адрес за доставка
 7. възможни предпочитания или коментари
 8. адрес за фактура
 9. външен идентификатор

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права.

Данните, които Продавачът получава при поръчката или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за обслужването на Потребителя – приемане и изпълнение на поръчки, връзка с Потребителя в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на електронния магазин. Продавачът гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 2. Разглеждането на електронния магазин е напълно свободно и достъпно.
 3. Регистрация на Потребителя в сайта не е необходима. Потребителят може да използва сайта, да прави поръчка или да задава въпроси посредством предоставената контактна форма, без да има създаден профил за целта.
 4. Потребителят се задължава да попълва необходимите детайли при подаването на всяка индивидуална поръчка.
 5. За всека стока е посочена и изписана съответната крайна цена, основни характеристики за стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането информирания избор при покупката, на индивидуалната страница за представяне. Всички цени в този сайт са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и представляват цената за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки.
 6. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
 7. Потребителят може да прави поръчки в Електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки за покупки, следвайки указаните стъпки. След това да завърши и изпрати съответната Поръчка. Поръчката на стоки означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.
 8. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
 9. За да направи поръчка Потребителят трябва да посочи задължително:
 10. валиден адрес на своя електронна поща
 11. вярно попълнен адрес за доставка на стоките и адрес за фактуриране
 12. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон
 13. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата, на която е направена. Ако е необходимо допълнително уточняване на данните от поръчката, то същото се извършва по телефон, но не приемаме поръчки по телефона, а единствено и само оказваме съдействие за нейното успешно изпращане през електронния магазин.
 14. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка от Потребителя в следните случаи, като за всички важи, че Продавачът следва да уведоми Потребителя:
  1. ако стоката или стоките, които Потребителят желае да поръча не са налични
  2. при неприемане от страна на банката издател на Потребителя транзакцията за онлайн плащане
  3. осъществяване на парична транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Продавача при онлайн плащания
  4. предоставените данни в електронния магазин са неверни или непълни
 15. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 16. Работното време на консултантите на електронния магазин са:

от понеделник до петък: от 8.00 до 16.30

 • ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ
 1. С изпращане на потвърждение на поръчката, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка. С това Потребителя се съгласява да заплати стойността на избраните от него продукти и стойността на транспортните разходи.
 2. След като поръчка е проверена и обработена от консултантите на електронния магазин, Потребителят получава имейл, че обработването на поръчката е приключило.
 3. Доставката се извършва до точно посочен адрес на Потребителя.
 4. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката или стоките на посочения адрес в посочения срок, продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
 • ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
 1. Цените на стоките са в лева с включено ДДС. Цените са показани без цена за доставка, която научавате преди завършването на поръчката ви.
 2. Заплащането на поръчките може да се извършва чрез:
 3. Плащане в брой на куриера при доставка
 4. Дебитна или кредитна карта
 5. За стойността на поръчката Потребителя има право да получи фактура. За целта е необходимо да посочи всички необходими данни и да я заяви при подаване на поръчка чрез електронния магазин. Фактура може да бъде издадена не по-късно от 5 дни от датата на поръчката.
 6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ
 7. Потребителят може да върне закупените от електронния магазин продукти в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:
 8. Продуктите да са в оригиналната си опаковка
 9. Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
 10. Да бъде включена оригиналната фактура или поръчка, с която Потребителят е получил продуктите (с поръчката си Потребителят получава придружаващ документ – разписка за плащане при доставка/чрез наложен платеж/ или фактура по желание);
 11. Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Потребителя.
 12. Всички суми, платени при доставкa, се възстановяват по обсъден с Потребителя начин в срок до 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомил за неговия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, биват възстановени на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.
 13. Адрес за връщане на продукти: град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9.
 14. Рекламации и въпроси

При възникнали въпроси, рекламации и коментари, моля обръщайте се директно към нас на телефон 0898525215, за да ги обсъдим.

 1. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът и електронния магазин съдържат изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация които са авторски и собственост на “АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, които са обект на интелектуална собственост е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на “АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД за съответния вид използване.

XI        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ

Информация за продуктите на сайта и в електронния магазин по никакъв начин не трябва да се използва за диагностика, лечение или превенция за заболявания или здравословни проблеми.

XII       СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0879881572 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове е предоставена в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

 

Настоящите Общи условия са приети от управителя на “АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД и последната промяна в тях е от 11.10.2020

ПОЛУЧИ 10% ОТСТЪПКА ПРИ СЛЕДВАЩА ПОКУПКА НА AYAN® ПРОДУКТИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НИ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА ОНЛАЙН БЮЛЕТИНА НА AYAN®