Политика на поверителност

По-долу ще предоставим на вашето внимание декларация описваща политиката ни на поверителност по отношение на престоя ви в нашия интернет сайт и онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него. Моля запознайте се в детайли с това съдържание, като бихме искали да ви уведомим, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация за поверителност.

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за интернет сайта и онлайн магазина на адрес www.ayan.bg. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия интернет сайт и онлайн магазин съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

За нас е много важно да защитаваме и да се грижим за сигурността на Вашите данни, които сте ни поверили и го правим като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от уебсайта и онлайн магазина е „АБНЕР КЪМПАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление България, град София, бул. Цар Борис III №7А, офис 9.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: info@ayan.bg

Видовете лични данни, които обработваме

 1. Ние обработваме следните категории данни:

1.1 Данни за Вашата поръчка направена от Вас през нашия онлайн магазин www.ayan.bg, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 • лично и фамилно име;
 • имейл адрес;
 • адрес за доставка – държава, град, адрес, пощенски код;
 • телефон за връзка
 • начин на плащане
 • номер на поръчката
 • сума за плащане

1.2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на интернет сайта или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, изпращане на SMS:

 • лично и фамилно име;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • адрес;
 • интернет сайт;
 • съдържание на коментара / съобщението;

Цели и срок на обработката на личните данни

 1. Данните за онлайн поръчка през онлайн магазина се обработват за целите на:
 • доставка на поръчани продукти;
 • изпълняване на договорни отношения и задължения
 • предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами
 • спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 • анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 1. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
 • идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
 • осъществяване на комуникация с Вас;

3.Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с www.ayan.bg

 • bg – предоставят хостинг и облачни услуги за нуждите на „www.ayan.bg
 • куриерска фирма за доставка Спиди – с цел извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя. В тази връзка, потребителят може да получава SMS или обаждания от тези лица.
 1. Данни, предоставени на договорно основание:

Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка.

В случай, че имате нужда от информация относно личните Ви данни, които съхраняваме може да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

 1. Право на коригиране на неточни лични данни

Ако наблюдавате че вашите лични данни са неправилни, включително имат нужда от допълване на непълни лични данни, може да да поискате коригирането им като предявите писмено искане на info@ayan.bg, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

ПОЛУЧИ 10% ОТСТЪПКА ПРИ СЛЕДВАЩА ПОКУПКА НА AYAN® ПРОДУКТИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НИ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА ОНЛАЙН БЮЛЕТИНА НА AYAN®